ขอให้เพลิดเพลินกับนานาสาระนะค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมชมค่ะ

วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2554

สรุปความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

 

        คอมพิวเตอร์  หมายถึง  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อช่วยมนุษย์ทำงานที่มีปริมาณมาก   หรืองานที่มีความซับซ้อน  ทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว  และให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องแม่นยำ

 

          คุณลักษณะเด่นที่สำคัญ คือ ทำงานได้โดยอัตโนมัติตามคำสั่งของมนุษย์  ทำงานได้อย่างรวดเร็ว จำข้อมูลได้มากและมีความถูกต้อง แม่นยำ น่าเชื่อถือ  คอมพิวเตอร์มีต้นกำเนิดมาจาก ลูกคิด  ซึ่งเป็นเครื่องคำนวณชิ้นแรกโดยชาวจีน และมีวิวัฒนาการต่อเนื่องมายาวนานสามารถแบ่งตามวิวัฒนาการของอุปกรณ์ที่ใช้ประมวลผล

 

ยุคของคอมพิวเตอร์  มี่   5  ยุค  ได้แก่

 

              ยุคที่   1  เป็นยุคที่ใช้หลอดสุญญากาศเป็นอุปกรณ์ประมวลผล   เครื่องมีขนาดใหญ่มาก ร้อนเร็ว   เปลืองกระแสไฟฟ้า  

 

              ยุคที่   2  เป็นยุคที่ใช้ทรานซิสเตอร์  ในการประมวลผล   ขนาดเล็กลง  ไม่เปลืองกระแสไฟฟ้า  มีความร้อนน้อย  ราคาถูก 

 

          ยุคที่   3   เครื่องมีขนาดเล็กลง   มีความเร็วเพิ่มขึ้น ใช้พลังงานความร้อนน้อยทำให้ประหยัด  ใช้แผงวงจรรวม  (Integrated Circuit; IC)  เป็นอุปกรณ์ทำงาน

 

            ยุคที่  4  มีการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์   (Microprocessor)  เป็นอุปกรณ์ทำงาน 

 

          ยุคที่ 5   คือ  ยุคปัจจุบัน  เน้นการพัฒนาแนวความคิด มากกว่าอุปกรณ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่่งได้แก่   แนวความคิดในรูปของปัญญาประดิษฐ์  ระบบผู้เชี่ยวชาญ  และระบบเครือข่าย  แนวโน้มการพัฒนาของเครื่องคอมพิวเตอร์จะมีขนาดเล็กลง แต่ประสิทธิภาพการทำงานสูงขึ้น  ราคาถูกลง  การทำงานเป็นระบบเครือข่ายมากขึ้น

 

          ปัจจุบันคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาท  ในการทำงานของมนุษย์เกือบทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  แนวโน้มอนาคตของเครื่องคอมพิวเตอร์จะ  มีความฉลาดและลักษณะการทำงานใกล้เคียงมนุษย์มากขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น